Urpremiere plus mere til Raise Your Horns 2018

Raise Your Horns præsenterer flere nye navne!

 

Raise Your Horns 2018 tilføjer atter en håndfuld navne – som inkluderer et hemmelighedsfuldt projekt

 

Så er det tid til at hive fire lækkerier op af den tunge godtepose til lineuppet for Raise Your Horns 2018, hvor vi blandt flere ting kan vise et helt nyt projekt frem og nogle lokale ansigter, som vi vender tilbage til.

Første skal vi sige “goddag” til et par fremadstormende rockdrenge, som nok vil ringe nogle hårdtslående klokker hos jer: Junkyard Drive.

Du har måske hørt dem i ætteren, hvor specielt deres covernummer, “Geordie”, er blevet skamspillet – med god grund, eller måske har du oplevet en af deres medrivende koncerter i det danske land, hvor de er garant for en hard rock-fest af de store, når de kigger forbi dit lokale sogn.

Nu kan du glæde dig til at opleve dem som en del af Raise Your Horns 2018!

 

Hernæst skal vi sige “hej” til nogle lokale personer fra Bornholm ved navn SIGH.

Med deres iørefaldende og ukompliceret tilgang til musikken deler de generøst ud af uptempo-numre, vekslende med powerballader på ægte sleaze-maner. SIGH er kun et par år gammelt, men de har spillet koncerter med både Iron Fire og SEA, og der kan forventes, at klippeøens eneste Sleaze-metalband spiller musik, der er nemt at lytte til og svært at ryste af sig.

 

Et lidt mere etableret navn, som Raise Your Horns i dag også kan præsentere, er danske RISING.

Den episke metalkvintet RISING startede i 2008, da grundlæggerne, trommeslager Martin Niemann og guitarist Jacob Krogholt, delte en vision om et metalband, der indeholdt alle de træk, som gør denne specifikke genre spændende: Aggression, tyngde, melodi, musikalsk kunne og ikke mindst utrolige narrativer hinsides tid og rum, såvel som konkret opposition mod undertrykkende strukturer i vores nutid.

 

Som lovet har vi også et lidt mere hemmelighedsfuldt projekt, som bliver eksklusivt for Raise Your Horns 2018: Nemlig bandet Ættir.

Raise Your Horns er meget stolte af at kunne lægge hus til Ættirs debutkoncert. Ættir er et endnu ikke offentliggjort projekt. Det eneste, vi kan afsløre, er, at gruppen er et nyt skud på stammen bestående af erfarne musikere fra den danske metalscene. Navnet Ættir har mange betydninger og henviser bl.a til slægter og solens gang. Det bliver en storladent koncertoplevelse henført til urtidsens tågede sletter.

Vi kan derfor ikke vise musik eller logo fra bandet, men blot understrege, at her er endnu endnu en god grund til at dukke op til Raise Your Horns 2018, da vi får skrevet metalhistorie sammen på de to dage i september senere på året.

 

VIGTIG INFO:
Den 05. april klokken 21.00 er vi også klar med venue til festivalen på øen, da vi annoncerer nyheden i TV2/Bornholm kort før dette tidspunkt, hvorefter vi deler annonceringen på vores site her og vores Facebook-side.

 

*** ENGLISH***

 

Raise Your Horns 2018 adds a handful of names to this year’s festival – which includes a secretive project!

It’s time to take four delights forward from the heavy candy bag and add them the lineup of Raise Your Horns 2018, where we can show a whole new project and some local faces. We will talk about those projects later on.

 

Fist we have:

JUNKYARD DRIVE

You may have heard about Junkyard Drive in the hard rock genre, in particular their cover track, “Geordie”, which has become quite the played track on the radio – and for a good reason, or maybe you have experienced one of their compelling concerts?

Now, you can look forward to experience them as part of Raise Your Horns 2018, where they will surely serve a great rock concert!

 

And then:

SIGH

With their catchy and uncomplicated approach to music, SIGH is generously sharing uptempo numbers, alternating with slower songs with the real sleaze maneuvers. SIGH is only a few years old, but they have played concerts with bands like Iron Fire and SEA, and it is expected that the rock sleaze metal band plays music that is easy to listen to and hard to shake off.

 

RISING

The epic metal quintet RISING started in 2008 when founders, drummer Martin Niemann and guitarist Jacob Krogholt shared a vision of a metal band that contained all the features that make this particular genre exciting: Aggression, weight, melody, musical ability and not least incredible narratives beyond time and space, as well as concrete opposition to oppressive structures in our present day.

 

And lastely:

As promised, we also have a slightly more secretive project that will be exclusive to Raise Your Horns 2018: The band Ættir.

Ættir is an unpublished project. The only thing we can reveal is that the group is a new name based upon experienced musicians from the Danish metal scene. The name Ættir has many meanings and refers, among other things, to generations and to the sun’s passage. It’s going to be a big-laden concert experience attributed to the foggy eras.

Check out more about the bands in the Danish section above.

IMPORTANT INFORMATION:

This coming april 5th we will reveal the venue for the festival 2018 at around 9.00 PM, så keep an eye out for this site and our Facebook-account.