Generalforsamling 2021

Årets generalforsamling vil blive afholdt tirsdag den 9. februar kl 19.00 via Messenger.
Ønsker man at deltage, kan man skrive til Info(a)raiseyourhorns.dk senest tirsdag den 2. februar for nærmere information.
Bemærk – Deltagelse kræver medlemskab af foreningen.
På vegne af foreningen Raise Your Horns

Bestyrelsesformanden.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
  4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer.
  5. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabsår.
  6. Valg af formand, næstformand, kasserer. (Alle ønsker at fortsætte)
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Har man forslag, så modtages disse på info(a)raiseyourhorns.dk til og med fredag den 5. februar