Eastern High

Det Malmö-baserede progressive metalband Eastern High blev dannet i 2016, men begyndte først at spille live fra 2019. I mellemtiden udgav de deres foreløbigt eneste album ’Garden of Heathens’ i 2017. Selvom Eastern High ikke har mange år på bagen som band, så er der tale om erfarne herrer, der har baggrund i bands som det nu opløste Wasted Shells, der var kendt som et stærkt band i den svenske metalundergrund. Eastern High fortsætter i det spor, hvorfor podcasten ’Metalpodden’ for nyligt har nomineret dem som et af de bedste unsignede metalbands i Sverige i dag.

Gruppen har været i gang med indspilningerne til deres 2. album siden første halvdel af 2020. Det skulle være lige på trapperne og tilgængeligt før deres optræden på Raise Your Horns 2021, og måske dette album vil bringe den succes med sig, som bandet i den grad fortjener. Med deres deltagelse i Wacken Metal Battle Sweden sidste år fik flere svenske fans mulighed for at opleve bandet live. Vi er meget glade for nu at kunne præsentere disse dygtige musikere for et dansk publikum, som, vi er sikre på, vil tage godt imod Eastern Highs tekniske niveau og stærke melodier.

English
Malmö based prog metal band Eastern High was formed in 2016 but did not start playing live until 2019. In the time between, they released their only album as of today, ‘Garden of Heathens’ in 2017. Even though Eastern High do not have many years behind them as a band, these are experienced gentlemen with backgrounds in bands such as the now defunct Wasted Shells that was known as a strong band of the Swedish metal underground. Eastern High continue that path which is why the podcast ‘Metalpodden’ recently nominated them as one of today’s best unsigned metal bands in Sweden.

The group have been recording their second album since the first half of 2020. It should be coming right up and be available before their performance at Raise Your Horns 2021 and perhaps this album will bring the success that the band so rightfully deserves. With their participation in Wacken Metal Battle Sweden last year, more Swedish fans had the opportunity to experience the band live. We are very glad to now be able to present these skilled musicians to a Danish audience that we are certain will welcome Eastern High’s technical level and strong melodies.