Mörk Gryning

I snart tredive år har svenske Mörk Gryning leveret melodisk, progressiv black metal. Dannet i Stockholm af Draakh Kimera og Goth Gorgon var gruppen oprindeligt aktive fra 1993 til 2005. Efter elleve års pause vendte de tilbage for at spille koncerter, hvilket ledte til udgivelsen af et livealbum i 2018 og ’Hinsides vrede’ i 2020 på Season of Mist, der er gruppens første album i femten år og sjette album i alt. Mörk Gryning spiller koncerter i resten af 2021 og i 2022 inkl. Raise Your Horns, som de vil indhylle i deres evige mørke.

’Hinsides vrede’ byder på klassisk black metal med hidsig, skrigende vokal, tordnende blastbeats og riffs, der er lige dele hurtige og melodiske. Det konstante soniske angreb afbrydes momentært af mere rolige sektioner som ’Hinsides’, der er en instrumental komposition af smukke, akustiske guitarharmonier. Overordnet er albummet dog et arrigt monster fra et revitaliseret band, som vi er begejstrede for at præsentere på festivalen, hvor de vil være i godt selskab med genrebeslægtede Naglfar, der ligeledes blev dannet i Sverige i starten af halvfemserne.

English
For almost thirty years, Swedes Mörk Gryning have delivered melodic, progressive black metal. Formed in Stockholm by Draakh Kimera and Goth Gorgon, originally, the group was active from 1993 to 2005. After an eleven-year hiatus they returned to play shows which led to the release of a live album in 2018 and ’Hinsides vrede’ in 2020 on Season of Mist, which is the first album in fifteen years and sixth album total from the group. Mörk Gryning will play shows for the rest of 2021 and in 2022 including Raise Your Horns which they will engulf in their eternal darkness.

’Hinsides vrede’ presents classic black metal with vicious, shrieking vocals, thundering blast beats and riffs that are equal part fast and melodic. The constant sonic assault is interrupted momentarily by more calm sections such as ’Hinsides’, which is an instrumental composition of beautiful, acoustic guitar harmonies. In general though, the album is a ferocious monster from a revitalized band that we are thrilled to present at the festival, where they will be in good company with genre affiliates Naglfar who as well were formed in Sweden in the early 90s.